AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Întâlnirea lunară a echipei de management și implementare a proiectului Antreprenor pentru Viitor. Membrii echipei au discutat pe marginea acțiunilor și rezultatelor aferente lunii martie.

În luna februarie, 84 de studenți ai facultăților de Medicină și Farcmacie și Protecția Mediului au beneficiat de testare COGNITROM, iar 14 studenți de la Facultățile de Geografie, Turism și Sport, Facultatea de Medicină și Farmacie, Arte și Protecția Mediului au fost consiliați în carieră. Ca urmare a testării aptitudinale, studenții își vor descoperi abilitățile cognitive relevante și își vor cunoaște mai bine interesele vocaționale, vor învăța să-și stabilească planuri de dezvoltare personală, planuri de carieră și să-și dezvolte competențele antreprenoriale.

În luna ianuarie, 45 de studenți au fost testați cu softul COGNITROM în vederea orientării în carieră. 

Dintre aceștia, 11 studenți de la facultățile de Medicină și Farmacie, Geografie, Turism și Sport și Protecția Mediului au beneficiat de consiliere profesională şi orientare în carieră personalizată din partea specialiștilor proiectului AntreV. De asemenea, studenții participă și online la ședințele de consiliere. 

Pe baza rezultatului testării aptitudinale, fiecare student beneficiază de o şedinţă individuală de consiliere şi orientare în carieră cu un expert consilier psiholog în cadrul proiectului #AntreV.
 
Elevii liceului din Borod au fost testați aptitudinal cu softul COGNITROM Career Planner în data de 16 octombrie 2020. Pe baza testării, fiecare elev va primi un portofoliu de orientare în carieră care va fi explorat în ședințe individuale de consiliere împreună cu personalul proiectului AntreV.

 În imagini, elevii liceului din Dobrești, testați aptitudinal cu softul COGNITROM Career Planner. În urma testării, se va întocmi un portofoliu care va cuprinde autoevaluarea abilităților cognitive și noncognitive, a intereselor,  valorilor și descrierea ocupațiilor în vederea orientării în carieră, descrierea ocupațiilor și a domeniilor de licență. 

 
În urma selecției primilor 56 de elevi din grupul țintă din mediul rural din luna octombrie, am demarat etapa de testare cu ajutorul softului Cognitrom Career Planner.  În imagini, elevii liceului din Șuncuiuș, testați în data de 12 octombrie 2020. În urma testării, se va întocmi un portofoliu care va cuprinde autoevaluarea abilităților cognitive și noncognitive, a intereselor,  valorilor și descrierea ocupațiilor.