AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Echipa de management 

 1. Manager de proiect - CĂUȘ Vasile Aurel
 2. Responsabil financiar - GLIGOR Nicoleta
 3. Responsabil achiziții – FERENC Viktor
 4. Consilier juridic - INDRIEȘ Romulus Constantin
 5. Asistent manager – NICULA Adrian
 6. Responsabil informare și vizibilitate - MUDURA Oana Irina
 7. Responsabil resurse umane - CHEREJI Marinela Adriana
 8. Secretară - VANCEA Ioana Monica

Echipa de implementare

 1. Director de implementare – DODESCU Anca Otilia
 2. Responsabil selecție și monitorizare grup țintă studenți - PRADA Marcela Florina
 3. Responsabil selecție și monitorizare grup țintă studenți - POP-COHUȚ Ioana Crina
 4. Responsabil selecție si monitorizare grup țintă cadre didactice - BUNGĂU Constantin
 5. Expert responsabil TIC - POPESCU Daniela Elena
 6. Expert inovare socială și nediscriminare- BARTH Karla Melinda
 7. Coordonator consiliere și orientare - BORZA Adriana
 8. Expert consiliere psiholog - HITICAȘ Antonia-Bianca
 9. Expert statistică și studii sociologice - POP Adrian Petru
 10. Expert program antreprenorial și dezvoltare ofertă educațională - BOTEZAT Elena Aurelia

Echipa de proiect Partener SC Corporactive Consulting SRL 

 1. Expert formare şi pregatire program formator antreprenorial - ROŞU Adrian Ciprian
 2. Responsabil selecţie şi monitorizare grup ţinta elevi - DEMIAN Ionela – Claudia
 3. Expert consiliere elevi partener - ORBAN Aliona
 4. Expert creare şi formare Coaching formator pentru carieră şi Abilităţi de viaţă - DUTA Teodora
 5. Expert curs formator - CEPLEU Rodica
 6. Expert consiliere elevi partener - SAMOILA Ioana Maria