AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

AntreVAcronim: AntreV

Cod proiect MySMIS: 124167

 

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Partener: Corporactive Consulting SRL

Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:

  • Finanțare nerambursabilă: 114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
  • Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 24.05.2019 - 26.06.2021

Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate

Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe