AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Întâlnirea cu  grupul ţintă elevi a avut loc în data de  12 Decembrie 2019, ora 10.00, la Școala din Suplacu de Barcău, județul Bihor.

Întâlnirea cu  grupul ţintă studenţi de la Facultățile de Drept, Construcții, Arhitectură și Protecția Mediului pentru semnarea contractelor de participare la cursurile proiectului "Antreprenor pentru viitor" a avut loc în data de  11 Decembrie  2019, ora 13.00,  la Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, în Aula Magna.

 

Întâlnirea cu  grupul ţintă studenţi de la Facultatea de Medicină și Farmacie pentru semnarea contractelor de participare la cursurile proiectului "Antreprenor pentru viitor" a avut loc în data de  11 Decembrie  2019, ora 14.00,  la Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, în Aula Magna. 

 

Întâlnire cu  grupul ţintă studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Socio-umane şi Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Informatică şi Stiinţe şi Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial şi Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Arte, Facultatea de Litere şi Facultatea de Teologie Ortodoxă. Întâlnirea cu studenții care au semnat contractele de participare la cursurile proiectului "Antreprenor pentru viitor" a avut loc în data de  11 Decembrie  2019, ora 15.00,  la Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, în Aula Magna. 

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Socio-umane şi Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, a avut loc în data de  30 Octombrie 2019, ora 15.00, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane str. Universităţii, nr. 1, Sala: V113.

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial studenţi de la Facultatea de Arte, Facultatea de Litere şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”, a avut loc în data de  29 Octombrie 2019, ora 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, Sala: C023.

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial studenţi de la Facultatea de Informatică şi Stiinţe şi Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, a avut loc în data  de 29 Octombrie 2019, ora 13.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, Sala: C122.

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial studenţi de la Facultatea de Drept, Facutatea de Protecţia Mediului şi Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, a avut loc în data de  de 28 Octombrie 2019, ora 15.00, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept b-dul Magheru, nr. 26, Sala festivă: S013.

 

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial studenţi de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial şi Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, a avut loc în data de  de 24 Octombrie 2019, ora 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion A, etaj 2.

 

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial studenţi de la Facultatea de Medicină şi Farmacie , a avut loc în data de  de 24 Octombrie 2019, ora 17.00, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie, str. Piața 1 Decembrie, nr. 10,

Sala: Aula.

 

Întâlnirea cu  grupul ţintă potenţial cadre didactice în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor, a avut loc în data de  de 23 Octombrie 2019, ora 17.00, Biblioteca Universităţii din Oradea.

În luna octombrie, în cadrul Activităţii 3 - Selecţie şi monitorizare grup ţintă a proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV),  Universitatea din Oradea realizează întâlniri cu grupul ţintă potenţial - STUDENȚI și CADRE DIDACTICE pe baza Metodologiei de selecție a grupului țintă.

Scopul acestor întâlniri este de a informa grupul ţintă potenţial - STUDENȚI și CADRE DIDACTICE cu privire la activităţile și rezultatele planificate ale proiectului, beneficiile pentru grupul țintă, precum și despre criteriile de selecţie, componenţa dosarului de selecţie şi procesul de selecție a grupului țintă.

Aceste întâlniri se vor desfăşura în cadrul Universităţii din Oradea, după următorul program:

Grup ţintă II – STUDENŢI:

Nr. Crt.

Facultatea

data

Loc de desfăşurare

1.        

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Joi,

24 octombrie 2019

Ora: 14.00

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I,

Pavilion A, etaj 2,

 

 

 

 

Sala: A201

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

2.        

Facultatea de Medicină şi Farmacie 

Joi,

24 octombrie 2019-10-17 Ora: 17.00,

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie, str. Piața 1 Decembrie, nr. 10,

Sala: Aula

3.        

Facultatea de Drept

Luni,

28 octombrie 2019

Ora: 15.00

Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept b-dul Magheru, nr. 26,

 

Sala festivă: S013

Facutatea de Protecţia Mediului

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

4.        

Facultatea de Arte

Marţi,

29 octombrie 2019

Ora: 14.00

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I,

Pavilion C, Parter,

 

 

Sala: C023

Facultatea de Litere

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”

5.        

Facultatea de Informatică şi Stiinţe

Marţi,

29 octombrie 2019

Ora: 15.00

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I,

Pavilion C, etaj 1,

 

 

Sala: C122

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

6.        

Facultatea de Ştiinţe Socio-umane

Miercuri,

30 octombrie 2019

Ora: 15.00

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane str. Universităţii, nr. 1, Campus II,

Corp V, etaj 1,

 

Sala: V113

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării


Criteriile de selecţie şi componenţa dosarelor de înscriere se poate vedea AICI!

Grup ţintă III – CADRE DIDACTICEÎntâlnirea va avea loc în data de 23 Octombrie 2019, ora 17.00Biblioteca Universităţii din Oradea.

Criteriile de selecţie şi componenţa dosarelor de înscriere se poate vedea AICI!

 

 

 

La Universitatea din Oradea, a avut loc ieri, 24 iulie 2019, Conferinţa de  lansare a proiectului “Antreprenor pentru viitor” (AntreV), Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul AntreV îşi propune creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea prin stimularea participării studenţilor la programe de studii de licenţă, în special a celor din categorii vulnerabile și prin creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice.

În deschiderea conferinței, au luat cuvântul - prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, rectorul Unversității din Oradea şi d-na Ionela Demian, consultant resurse umane SC Corporactive Consulting SRL, partenerul Universității din Oradea în proiect.

De acest proiect vor beneficia, aşa cum a arătat managerul proiectului - conf. univ. dr. Aurel Căuş, 100 elevi din judeţul Bihor, în special din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic; 450 studenţi ai Universităţii din Oradea înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile (din mediul rural, aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi netradiţionali - cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice) și 84 cadre didactice ale Universităţii din Oradea. Elevii vor beneficia, prin acest proiect, de sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la oferta educaţională la nivel de licenţă a Universităţii din Oradea şi beneficiile pe care le oferă fiecare domeniu de licenţă cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă; vizite de studiu la Universitatea din Oradea pentru grupurile de elevi din judeţul Bihor; testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom; şedinţe de consiliere şi orientare profesională personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier; şedinţe de tutorat cu un responsabil implementare la nivel de facultate. Pachetul de servicii de sprijin pentru studenți este mai complex. Acesta include pe lângă testare aptitudinală, consiliere profesională, orientare în carieră personalizată și asistenţă educaţională şi sprijin financiar prin bursa student antreprenor în valoare de de 300 lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studiu, precum și un program gratuit de Competențe antreprenoriale și unul de competențe transversale pe tematica Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă. Cadrele didactice care vor fi incluse în proiect vor beneficia de un program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice pe tematica Designer instrucțional, formare și certificare ca Formatori profesioniști, workshop-uri și consiliere pentru dezvoltarea de noi oferte educaționale pe tematica Antreprenoriat, Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă.

Managerul proiectului – Aurel Căuş, a prezentat activitățile proiectului, rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului, precum şi site-ul proiectului http://antrev.uoradea.ro,   platforma de comunicare utilizată în cadrul proiectului https://e.uoradea.ro şi instrumentele social media utilizate în promovarea proiectului: Facebook – Pagina Antreprenor pentru viitor şi Instagram: proiect_AntreV.

La finalul Conferinţei de lansare a avut loc o Conferinţă de presă, în cadrul căreia d-l Rector Constantin Bungău şi d-l Aurel Căuş, managerul proiectului, au răspuns detaliat la întrebările ziariştilor prezenţi. Articolele rezultate în urma Conferinţei de presă se pot vedea pe  http://antrev.uoradea.ro.

 

Întâlniri cu  grupul ţintă potenţial studenți și cadre didactice în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor

https://antrev.uoradea.ro/ro/evenimente/22-intalniri-cu-grupul-tinta-potential-studenti-si-cadre-didactice-in-cadrul-proiectului-antreprenor-pentru-viitor

 

Lansare proiect „Antreprenor pentru viitor”

Conferinta de lansare a proiectului „Antreprenor pentru viitor” -  Miercuri, 24 iulie 2019 începând cu ora 10.00 la Biblioteca Universității din Oradea, str. Universității nr. 1 va avea loc Conferința de lansare a proiectului „Antreprenor pentru viitor” cod proiect MySMIS: 124167, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. citeste mai departe

Universitatea din Oradea, în parteneriat cu Corporactive Consulting SRL, anunţă lansarea proiectului: „Antreprenor pentru viitor” (AntreV) – Citeşte Comunicatul de presă aici!