AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă - Designer instrucțional

03.12.2019 - Lista grup tinta III - Cadre didactice

02.12.2019 - Anunţarea rezultatelor selecției  tranșa 2 - cadre didactice - formator studenți (data publicării: 02.12.2019)

21.11.2019 - Anunţarea rezultatelor selecției tranșa 1 - cadre didactice - formatori studenți (data postării: 21.11.2019) 

01.11.2019 - Anunţarea rezultatelor selecției - Lista finală a grupului țintă III -cadre didactice - responsabili implementare pe facultate (data postării: 01.11.2019)

 


Grup ţintă III – cadre didactice – se vor selecta 84 cadre didactice din învăţământul superior, angajaţi ai Universităţii din Oradea, care beneficiază de programe de formare şi vor fi implicaţi în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar.

 

Grupul ţintă III – cadre didactice  - va beneficia de următoarele servicii personalizate:

- 14 cadre didactice în calitate de Responsabili implementare pe facultate – care vor beneficia de:

 • un program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice intitulat Designer instrucțional;
 • formarea și certificarea ca Formatori profesioniști;
 • consiliere pentru dezvoltarea ofertei educaţionale noi Antreprenoriat particularizată pe domeniul de studiu de care răspunde responsabilul;

- 70 cadre didactice în calitate de Formatori studenți – care vor beneficia de:

 • un program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice intitulat Designer instrucțional;
 • formarea și certificarea ca Formatori profesioniști;
 • workshopuri și consiliere pentru dezvoltarea a ofertei educaţionale noi Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă (la alegere) particularizată pe domeniul de studiu la care predă formatorul.

Criterii de eligibilitate:

 • Dosar de candidatură complet,
 • Să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest,
 • Să fie selectat în vederea angajării în prooiect în conformitate cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, cod UO: SEAQ_PO_BPPCDI_02.

Dosarul de înscriere cuprinde: 

 • Declaraţie de intenţie privind înscrierea în proiect şi îndeplinirea condiţiilor obligatorii – GT III  - cadre didactice – Format tip;
 • Consimţământ de utilizare a datelor personale - Format tip;
 • Formular de înregistrare grup țintă - Format tip;
 • Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării - Format tip;
 • Declarația pe proprie răspundere că nu a participat anterior la programe similare de formare Designer instruţional/ Formator, inclusiv proiecte POSDRU – Format tip;
 • Copie xerox, conform cu originalul, după Cartea de identitate,
 • Copie xerox, conform cu originalul, după Certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 • Adeverința de la locul de muncă eliberată de Serviciul Resurse Umane al Universităţii din Oradea - personal didactic din învăţământul superior,

Dosar depus la Serviciul Resurse Umane al Universităţii din Oradea în vederea angajării în prooiect în conformitate cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, cod UO: SEAQ_PO_BPPCDI_02.

Aşteptăm cadrele didactice ale Universităţii din Oradea să participe la întâlnirea organizată în vederea informării despre beneficiile şi criteriile de selecţie în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor, în data de 23 Octombrie 2019, ora 17.00, Biblioteca Universităţii din Oradea.

 

Întâlniri cu grupul țintă potential:

 • responsabili implementare pe facultate: Miercuri, 2 Octombrie 2019, ora 16.00, Biblioteca Universităţii din Oradea.
 • formatori studenți: Miercuri, 23 Octombrie 2019, ora 17.00, Biblioteca Universităţii din Oradea

Responsabili implementare pe facultate:

 • Lansarea selecţiei în cadrul întâlnirilor cu sub-grupul țintă potențial: 02.10.2019
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 09.11.2019 – sala D001, orele 14.00 -16.00
 • Verificarea eligibilităţii şi analiza dosarelor: 09.11.2019 – sala D001, orele 16.00 -18.00
 • Validarea selecţiei: 30.11.2019
 • Anunţarea rezultatelor selecției: 01.11.2019

Formatori studenți:

 • Lansarea selecţiei în cadrul întâlnirilor cu sub-grupul țintă potențial: 10.2019
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 11.2019 – sala Consiliu, pav. A, orele 16.00 -18.00
 • Verificarea eligibilităţii şi analiza dosarelor: 11.2019 – 13.11.2019
 • Validarea selecţiei: 11.2019