AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Centralizator Orar pregătirea teoretică

Calendar/ Orar activitatea de consiliere psihologică GT

Calendar/Orar Activitatea de testare aptitudinală GT

Centralizator Orar cursuri Abilități de viață/ Coaching pentru carieră


28.01.2021 - Lista grup tinta II studenți nr. 967 din 26.01.2021

21.12.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 18857 din 21.12.2020

05.11.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 16503 din 05.11.2020 

26.10.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 15761 din 21.10.2020 

01.10.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 14491 din 01.10.2020 

17.07.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 10642 din 17.07.2020

12.06.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 8758 din 12.06.2020

26.05.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 7578 din 26.05.2020

04.03.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 4261 din 13.03.2020

05.02.2020 - Lista grup tinta II studenți nr. 2613 din 19.02.2020

03.12.2019 - Lista GT II 03.12.2019- ordonată pe facultăți

27.11.2019 - Proces verbal selectie GT II 27.11.2019


Grup ţintă II – studenţi – se vor selecta 450 studenţi ai Universităţii din Oradea înmatriculaţi în penultimul an de studiu într-un program de studii de licenţă non-economic, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile (din mediul rural, aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi netradiţionali - cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice);

Grupul ţintă II – studenţi - va beneficia de:

 • testare aptitudinală utilizând softul COGNITROM;
 • consiliere profesională individuală şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier psiholog;
 • asistenţă educaţională;
 • sprijin financiar prin bursa student antreprenor în cuantum de 300 lei pentru 330 studenţi din grupuri vulnerabile;
 • curs de Competențe antreprenoriale pentru non-economiști;
 • pregătire practică pentru întocmirea unui plan de afaceri;
 • concurs de planuri de afaceri cu 126 de premii: premiul 1 – 42 premii în valoare de 1500 lei; premiul 2 – 42 premii în valoare de 1000 lei; premiul 3 – 42 premii în valoare de 500 lei;
 • curs de Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă.

 Criterii de eligibilitate:

 1. Dosar de candidatură complet;
 2. Domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest (județele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj);
 3. Au prioritate candidații cu reședința în mediul rural, aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi studenţii netradiţionali (cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socio-economice);
 4. Media generală a anului de studiu anterior.

Criteriu de departajare: media generală a anului de studiu anterior.

Admiterea în grupul ţintă se va face în ordinea descrescătoare a punctajului dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibilie.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Declaraţie de intenţie privind înscrierea în proiect şi îndeplinirea condiţiilor obligatorii – GT II – studenți – Format tip;
 • Consimţământ de utilizare a datelor personale - Format tip;
 • Formular de înregistrare grup țintă - Format tip;
 • Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării - Format tip;
 • Declarația pe proprie răspundere că nu a participat anterior la programe similare de îmbunătăţire a competentelor antreprenoriale, inclusiv în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale –  Format tip;
 • Copie xerox, conform cu originalul, după Cartea de identitate;
 • Copie xerox, conform cu originalul, după Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverința de student înmatriculat în învăţământul universitar, într-un program de studii de licenţă non-economic al Universităţii din Oradea, în penultimul an de studiu;
 • Dovada aparteneței la un grup vulnerabil cu precizarea categoriei: din mediul rural, aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic, student netradiţional (cu vârsta de peste 24 de ani, încadrat în categoria de persoane cu dificultăţi socio-economice).

Dosarul de înscriere se depune la Responsabilul implementare pe facultate.

Aşteptăm toţi studenţii Universităţii din Oradea din penultimul an de studii să participe la întâlnirile organizate în vederea informării despre beneficiile şi criteriile de selecţie în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor, în funcţie de facultatea în care este înmatriculat astfel:

Nr. Crt.

Facultatea

data

Loc de desfăşurare

1.        

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Joi,

24 octombrie 2019

Ora: 14.00

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1

Sala: A201, Pavilion A, etaj 2

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

2.        

Facultatea de Medicină şi Farmacie 

Joi,

24 octombrie 2019-10-17 Ora: 17.00,

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie, str. Piața 1 Decembrie, nr. 10

Sala: Aula

3.        

Facultatea de Drept

Luni,

28 octombrie 2019

Ora: 15.00

Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept b-dul Magheru, nr. 26

 

Sala festivă: S013

Facutatea de Protecţia Mediului

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

4.        

Facultatea de Arte

Marţi,

29 octombrie 2019

Ora: 14.00

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1

 

Sala: C023, Pavilion C

Facultatea de Litere

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”

5.        

Facultatea de Informatică şi Stiinţe

Marţi,

29 octombrie 2019

Ora: 15.00

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1

 

Sala: C122, Pavilion C

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

6.        

Facultatea de Ştiinţe Socio-umane

Miercuri,

30 octombrie 2019

Ora: 15.00

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane str. Universităţii, nr. 1

 

Sala: V113

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Calendarul de depunere al dosarelor de înscriere pe facultăţi în vederea selecţiei în grupul ţintă II – studenţi.

Nr. Crt.

Facultatea

Perioada

Sala

Orele

1.       

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

31.10.2019 - 04.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala B 113, pav.B, etaj I.

14.00-15.00

2.       

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

31.10.2019 - 05.11.2019

Sala A008a,

13:00 – 15.00

3.       

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

29.10.2019 - 05.11.2019

Sala B 017b

Luni între orele 12-14 și 17 - 18;

Marți între orele 12- 14;

Miercuri între orele 12- 14 și 17- 18

4.       

Facultatea de Medicină şi Farmacie 

29.10.2019 -05.11.2019

 

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala de consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie

Marti, 29.10.2019 între orele 9.00 – 12.00

Miercuri 30.10.2019 între orele 13.00-15.00

Joi, 31.10 2019 între orele 10.00-13.00

Vineri, 01.11.2019 între orele 10.00-12.00

Luni, 04.11.2019 între orele 10.00 – 13.00

Marți 05.11.2019 între orele 11.00-13.00

5.       

Facultatea de Drept

31.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala 101A etaj 1

9.00 – 12.00

6.       

Facutatea de Protecţia Mediului

31.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala 109 etaj 1,

9.00 – 12.00

7.       

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

31.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala A0

9.00 – 12.00

8.       

Facultatea de Arte

31.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Secretariat

10.00 - 15.00

9.       

Facultatea de Litere

30.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

sala C32 ori C24

30.10.2019, Orele 8.00 – 12.00

Sala: C24 şi 12.00 – 14.00, Sala: C32;

31.10. 2019, Orele 13-15 Sala: C32;

04.11.2019 Orele 8.00 – 14.00,  Sala: C24 sau C32

05.11.2019 Orele 8.00 – 12.00, Sala: C24 si 12.00 – 14.00 , Sala: C32;

10.   

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”

31.10.2019 – 5.11.2019

Sala: E 212

 

10.00 – 13.00

11.   

Facultatea de Informatică şi Stiinţe

4.11.2019

5.11.2019

Sala C102,

Sala C102,

8.00 – 11.00

8.00 – 14.00

12.   

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

31.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala C211a,

9.00 - 11.00

13.   

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

31.10.2019 – 05.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala X000 – Sala Ruhama – birou cadre didactice

9.00 – 14.00

14.   

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

31.10.2019 – 5.11.2019

Prelungire:

6.11.2019 – 12.11.2019

Sala V005

9.00 - 15.00

Întâlniri cu grupul țintă potential:

 • Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei – Joi, 24 octombrie 2019, Ora: 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion A, etaj 2, Sala: A201
 • Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial – Joi, 24 octombrie 2019, Ora: 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion A, etaj 2, Sala: A201
 • Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică – Joi, 24 octombrie 2019, Ora: 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion A, etaj 2, Sala: A201
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie - Joi, 24 octombrie 2019-10-17, Ora: 17.00, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie, str. Piața 1 Decembrie, nr. 10, Sala: Aula
 • Facultatea de Drept - Luni, 28 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, B-dul Magheru, nr. 26, Sala festivă: S013
 • Facutatea de Protecţia Mediului - Luni, 28 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, B-dul Magheru, nr. 26, Sala festivă: S013
 • Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură - Luni, 28 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, B-dul Magheru, nr. 26, Sala festivă: S013
 • Facultatea de Arte - Marţi, 29 octombrie 2019, Ora: 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, Parter, Sala: C023
 • Facultatea de Litere - Marţi, 29 octombrie 2019, Ora: 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, Parter, Sala: C023
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” - Marţi, 29 octombrie 2019, Ora: 14.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, Parter, Sala: C023
 • Facultatea de Informatică şi Stiinţe - Marţi, 29 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, etaj 1, Sala: C122
 • Facultatea de Geografie, Turism şi Sport- Marţi, 29 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus I, Pavilion C, etaj 1, Sala: C122
 • Facultatea de Ştiinţe Socio-umane - Miercuri, 30 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus II, Corp V, etaj 1, Sala: V113
 • Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării - Miercuri, 30 octombrie 2019, Ora: 15.00, Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Campus II, Corp V, etaj 1, Sala: V113
 • Lansarea selecţiei în cadrul întâlnirilor cu sub-grupul țintă potențial: 10.2019 – 30.10.2019
 • Depunerea dosarelor de candidatură: 31.10.2019 – 12.11.2019
 • Verificarea eligibilităţii candidaților (responsabilul implementare pe facultate va verifica pe loc eligibilitatea candidatului şi corectitudinea întocmirii dosarului și va comunica studentului dacă este/nu este eligibil şi dacă dosarul este/nu este complet: 10.2019 – 12.11.2019
 • Analiza dosarelor de candidatură și calcularea punctajelor pentru fiecare candidat, pe baza documentelor din dosarele de candidatură: 11.2019 – 20.11.2019
 • Validarea selecţiei: 11.2019
 • Anunţarea rezultatelor selecției pe pagina web a proiectului: 28.11.2019