AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Întâlnirea cu  grupul ţintă studenţi de la Facultățile de Drept, Construcții, Arhitectură și Protecția Mediului pentru semnarea contractelor de participare la cursurile proiectului "Antreprenor pentru viitor" a avut loc în data de  11 Decembrie  2019, ora 13.00,  la Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, în Aula Magna.

 

Întâlnirea cu  grupul ţintă studenţi de la Facultatea de Medicină și Farmacie pentru semnarea contractelor de participare la cursurile proiectului "Antreprenor pentru viitor" a avut loc în data de  11 Decembrie  2019, ora 14.00,  la Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, în Aula Magna. 

 

Întâlnire cu  grupul ţintă studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Socio-umane şi Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Informatică şi Stiinţe şi Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial şi Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Arte, Facultatea de Litere şi Facultatea de Teologie Ortodoxă. Întâlnirea cu studenții care au semnat contractele de participare la cursurile proiectului "Antreprenor pentru viitor" a avut loc în data de  11 Decembrie  2019, ora 15.00,  la Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, în Aula Magna.