AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

 În imagini, elevii liceului din Dobrești, testați aptitudinal cu softul COGNITROM Career Planner. În urma testării, se va întocmi un portofoliu care va cuprinde autoevaluarea abilităților cognitive și noncognitive, a intereselor,  valorilor și descrierea ocupațiilor în vederea orientării în carieră, descrierea ocupațiilor și a domeniilor de licență.