AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Elevii liceului din Borod au fost testați aptitudinal cu softul COGNITROM Career Planner în data de 16 octombrie 2020. Pe baza testării, fiecare elev va primi un portofoliu de orientare în carieră care va fi explorat în ședințe individuale de consiliere împreună cu personalul proiectului AntreV.