AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

În luna ianuarie, 45 de studenți au fost testați cu softul COGNITROM în vederea orientării în carieră. 

Dintre aceștia, 11 studenți de la facultățile de Medicină și Farmacie, Geografie, Turism și Sport și Protecția Mediului au beneficiat de consiliere profesională şi orientare în carieră personalizată din partea specialiștilor proiectului AntreV. De asemenea, studenții participă și online la ședințele de consiliere. 

Pe baza rezultatului testării aptitudinale, fiecare student beneficiază de o şedinţă individuală de consiliere şi orientare în carieră cu un expert consilier psiholog în cadrul proiectului #AntreV.