AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Întâlnirea lunară a echipei de management și implementare a proiectului Antreprenor pentru Viitor. Membrii echipei au discutat pe marginea acțiunilor și rezultatelor aferente lunii martie.