AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

În urma selecției primilor 56 de elevi din grupul țintă din mediul rural din luna octombrie, am demarat etapa de testare cu ajutorul softului Cognitrom Career Planner.  În imagini, elevii liceului din Șuncuiuș, testați în data de 12 octombrie 2020. În urma testării, se va întocmi un portofoliu care va cuprinde autoevaluarea abilităților cognitive și noncognitive, a intereselor,  valorilor și descrierea ocupațiilor.