AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Grupul țintă al proiectului cuprinde:

  1. 100 elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic;
  2. 450 studenţi ai Universităţii din Oradea înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile (din mediul rural, aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi netradiţionali - cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice);
  3. 84 cadre didactice din învăţământul superior, angajaţi ai Universităţii din Oradea, care beneficiază de programe de formare şi vor fi implicaţi în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar.

Grupul ţintă al proiectului Antreprenor pentru viitor – AntreV – va fi selectat pe baza Metodologiei de selecţie grup ţintă.

Calendarul întâlnirilor cu grupul ţintă potenţial studenţi şi cadre didactice, se poate vedea AICI!