AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

ORAR Subactivitatea 5.1 - Aprilie 2021 - Versiunea 3 21.04.2021

ORAR Subactivitatea 5.1 - Aprilie 2021 - Versiunea 2 19.04.2021

ORAR Subactivitatea 5.1 - Aprilie 2021 - Versiune initiala

Grupul ţintă I – elevi  - se vor selecta 100 elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic.

Grupul ţintă I – elevi  - va beneficia de următoarele servicii personalizate:

 • sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la oferta educaţională la nivel de licenţă a Universităţii din Oradea şi beneficiile pe care le oferă fiecare domeniu de licenţă cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă;
 • vizite de studiu la Universitatea din Oradea;
 • testare aptitudinală utilizând softul COGNITROM;
 • consiliere profesională individuală şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier psiholog;
 • şedinţe de tutorat cu un cadru didactic universitar de la programul de licenţă vizat pentru admitere;
 • tutorat din partea unui student-tutore de la programul de licenţă vizat pentru admitere.

 Criterii de eligibilitate – grup ţintă I - Elevi

 1. Dosar de candidatură complet,
 2. Să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest,
 3. Au prioritate candidații cu reședința în mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic.

Criteriu de departajare: media generală a anului de studiu anterior.

Admiterea în grupul ţintă se va face în ordinea descrescătoare a punctajului dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibilie.

 Dosarul de înscriere în Grupul ţintă I – Elevi va cuprinde:

 • Declaraţie de intenţie privind înscrierea în proiect şi îndeplinirea condiţiilor obligatorii – GT I - elevi  - Format tip;
 • Consimţământ de utilizare a datelor personale - Format tip;
 • Formular de înregistrare grup țintă - Format tip;
 • Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării - Format tip;
 • Copie xerox, conform cu originalul, după Cartea de identitate;
 • Adeverința de elev înmatriculat în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor;
 • Dovada aparteneței la un grup vulnerabil cu precizarea categoriei: din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic (dacă este cazul).

Dosarul de înscriere se depune la Responsabil selecţie grup ţintă SC Corporactive Consulting SRL.