AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

În perioada Noiembrie 2020, vizibilitatea proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV), a fost asigurată prin următoarele apariţii în mass-media: