AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

În luna Octombrie 2019, vizibilitatea proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV), a fost asigurată prin următoarele apariţii în mass-media: 

https://cloud.uoradea.ro/index.php/s/9izG9DPstyRED7k#pdfviewer

http://protmed.uoradea.ro/facultate/2019.10%20AntreV%20-%20Invitatie%20cadre.pdf

https://drive.google.com/file/d/1LmJqyyF-famOTATmkz2twHnNhnfDpJ8b/view