AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Echipa de consilieri vocaționali a finalizat consilierea individuală a celor 52 de elevi din Dobrești pe baza rezultatelor testării cu softul Cognitrom. Fiecare dintre elevi a primit un rezumat final al sesiunii de consiliere intitulat "Planul Meu de Carieră", care cuprinde 4 obiective, acțiuni de realizare a obiectivelor, termen limită, resurse și provocări.