AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Ideile de afaceri ale studentelor de la Facultatea de Științe Socio-Umane au fost concretizate în planuri concrete și evaluate de către comisia de examen. Cursantele au susținut online examenul de absolvire a programului de Competențe Antreprenoriale din cadrul proiectului AntreV - Antreprenor pentru Viitor.