AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Echipa de 26 de studenți de la Universitatea din Oradea din Seria 1 Științe Inginerești a susținut online examenul de absolvire a programului de Competențe Antreprenoriale din cadrul proiectului AntreV - Antreprenor pentru Viitor.