AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Profesorii din grupa 6 au început cursul Designer Instrucțional. Curricula programului post-universitar are ca scop finalizarea unei oferte educaționale noi în format e-learning de Antreprenoriat, Coaching în carieră sau Abilități de viață.