AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Testare aptitudinală pe baza softului COGNITROM pentru studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei în data de 4 martie 2020.