AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Sesiune de informare a elevilor de la școala din Borod în data de 31 ianuarie 2020 cu privire la oferta educațională la nivel de licență a Universității din Oradea.