AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Experții psihologi din proiectul Antrev au început în luna ianuarie testarea celor 495 de studenți pentru a determina care sunt aptitudinile și trăsăturile lor psihologice unice prin testarea cu Cognitron.