AntreV

AntreV: „Antreprenor pentru viitor”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

    

Cursul de perfecționare a nivelului de competențe destinat grupului ţintă III cadre didactice a avut loc în data de  de  10 Decembrie 2019, ora 17.00 la Universitatea din Oradea, strada Universității nr.1, Facultatea de Inginerie, Sala de consiliu.